Generationsövergripande ledarskap

KURSSTART 14 OKTOBER – NÅGRA PLATSER KVAR!

Hur möter organisationer det faktum att man har medarbetare som spänner över fyra olika generationer – och som alla drivs och motiveras av olika saker? Hur jobbar man med detta organisatoriskt och hur kan företag utnyttja denna medvetenhet för att öka sin framgång?

Business Solution

Under tre dagar fokuserar vi på de utmaningar inom områdena ledarskap och företagsstyrning som organisationer kommer att ställas inför och som ställs på sin spets i och med ”Generation Y:s”’ inträde i arbetslivet?

Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, skapar vi en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg.

Datum: 14, 21 och 22 oktober

Läs mer