”Inspiration, kunskaper, tankestruktur, nya vänner och roliga minnen”

”Att få möjlighet att diskutera och förstå hur andra kursdeltagare har löst sina problem ger en värdefull bank av ’best practice’ och inspiration för framtiden”, säger Executive MBA-deltagaren Helena Gerhardsson, Senior Manager, Customer Product Management på Sony Mobile Communication. Vi pratar med Helena om vad hon tar med sig från det 18 månader långa Executive MBA-programmet, Afrikaresan och hennes tankar inför diplomeringen på lördag.

Snart är 18 månader med Executive MBA till ända – hur känns det?
Härligt och sorgligt på samma gång. Det har varit en lärorik tid och jag att jag har med mig inspiration, kunskaper, tankestruktur, nya vänner och roliga minnen. Det har gett mig ett mycket värdefullt nätverk av duktiga och framgångsrika kontakter, som jag hoppas kunna fortsätta att utveckla över tiden.

Du har, tillsammans med din grupp, nyligen besökt Afrika i ssamband med ert så kallade International Business Project. Berätta om ert uppdrag och dina bästa take aways från resan.
Grundidén med projektet var att identifiera ett verkligt affärscase, för att ge oss deltagare möjlighet att omsätta lärdomarna och teorin från Executive MBA-programmet i verkligheten. Vi ville undersöka om vi kunde bygga ett långsiktigt hållbart affärskoncept, med målet att om möjligt starta ett nytt företag.

Projektteamet visste att sockerrör är den huvudsakliga grödan på den afrikanska ön Mauritius, och är den viktigaste ingrediensen i många spännande och attraktiva produkter. Efter en snabb marknadsanalys stod det klart att den svenska importen av varor från Mauritius är försvinnande liten. För att göra affären mer konkret, valde projektteamet att fokusera på tillverkningen av Rom, vilket är en av slutprodukterna från sockerrör, och som inte alls marknadsförs i Sverige.

Projektet startade med att ta fram en affärsplan för att analysera och svara på frågan om affärscaset var tillräckligt bra för att kunna starta ett företag. Det blev underlaget för ett ”go-no go” beslut.

Mina bästa take aways från projektet är;
– Det har varit väldigt spännande och lärorikt att följa hela flödet från en första idé till en väl dokumenterad affärsplan, till att slutligen träffa leverantörer och förstå deras entusiasm inför nya affärsmöjligheter. För mig som dagligen arbetar inom en high-tech industri, var det otroligt stimulerande att träffa leverantörer som arbetar med produkter med helt andra förutsättningar, och med en väldigt lång historik och stor stolthet. Möjligheten att följa flödet från idé till verklighet har gett mig entreprenöriella insikter som är värdefulla för framtiden.
– Trots en stor grupp av mycket ambitiösa teammedlemmar, visade det sig att det gick förvånansvärt lätt att arbeta fram en affärsplan mot ett gemensamt mål, och med en delad ambitionsnivå. Möjligheten att bygga en närmare relation med övriga teammedlemmar och att utveckla gruppdynamiken genom en uppgift som i de flesta fall var helt okänd mark för alla, var väldigt stimulerande.

Helena Gerhardsson in action på Executive MBA-programmet

Om du blickar tillbaka 1,5 år – finns det något du gör annorlunda idag jämfört med innan du påbörjade programmet?
När man sitter i en operativ befattning med väldigt högt tempo, är det lätt att man blir hemmablind och frustrerad. Genom att ha en färsk och strukturerad bas är det mycket lättare att lyfta blicken och tänka utifrån ett större perspektiv. Med en ny referensram upplever jag en större trygghet att engagera mig i frågor som jag kanske inte gjort tidigare. Under utbildningen får man hela tiden träna på att gå utanför sin egen ”comfort zone”, vilket ger en styrka även i det dagliga arbetet.

Om du tänker på programmet i dess helhet – vad skulle du lyfta fram som det bästa?
Utbytet med andra seniora deltagare som benchmark för egna upplevelser har varit väldigt inspirerande och insiktsfullt. Det är en unik möjlighet att kunna få insikt i andra branscher, som har andra problemställningar än de jag möter dagligen i min bransch. Att dessutom få möjlighet att diskutera och förstå hur andra kursdeltagare har löst sina problem ger en värdefull bank av ”best practice” och inspiration för framtiden.

Vad är ditt råd till nya deltagare som funderar på att börja till hösten?
Det individuella projektet kan verkligen vara en språngbräda för din personliga utveckling, så välj det med stor omsorg och tänk igenom vad du verkligen vill ha ut av det.

Generellt är det en stor fördel att komma väl förberedd till våra träffar, för att verkligen utnyttja tiden, kunna ställa rätt frågor och föra ett fördjupande resonemang med de gästföreläsare som deltar. Det gör det mer värdeskapande att ta del av de case som presenteras.

 


Helena Gerhardsson, Senior Manager, Customer Product Management på Sony Mobile Communication är en av deltagarna på Executive MBA Class of 2017 som diplomeras på lördag

Läs mer om Executive MBA på:
www.executivemba.se