Hitta innerspåret till framtida marknadspositioner

Hur förutser man den framtida utvecklingen av konsument- och marknadstrender? Med vilka verktyg kan man påverka chanserna för att ens egen verksamhet hittar innerspåret till en bra marknadsposition i dessa trendutvecklingar? På detta tema pratade EFLs Andreas Larsson inför en grupp projektchefer.

Andreas Larsson, programansvarig för EFLs Business Solutions-kurs Creating the attentive company gav under inspirationsseminariet smakprov på några av de verktyg som lärs ut mer ingående i Creating the attentive company.
– Företag som vill hålla sig i framkant i utvecklingen av sitt erbjudande har mycket nytta av att tänka i de här banorna och jobba med konkreta modeller för att få struktur i tankearbetet. Detta får de i vår Business Solution-kurs, berättar Andreas Larsson.

Andreas Larsson
Andreas Larsson, programansvarig
för Creating the attentive company

Kursen Creating the attentive company lanserades hösten 2014 och fick ett varmt välkomnande av kursdeltagarna. Nästa chans att gå kursen är hösten 2015.

Henrik Lundgren, VD för EFL, säger så här:
– Det är mycket glädjande att vårt Business Solutions-koncept i allmänhet, och kursen Creating the attentive company i synnerhet, har tagits så varmt emot av marknaden. Många företag där ute tycks vara i en situation där de har bra produkter och tjänster och nöjda kunder, men marknadens nya förutsättningar gör att de inte alltid längre tjänar pengar på dem. Att tänka i nya banor innovations- och affärsutvecklingsmässigt kan därför vara guld värt.

Henrik Lundgren
Henrik Lundgren, VD på EFL

Läs mer om Creating the attentive company