Höstens Affärskunskap har kickat igång

”Jag fick flera ekonomiska begrepp förklarade på ett enkelt och mycket intressant sätt med många belysande och roliga exempel”, säger Pernilla Sande på Akzo Nobel Decorative Coatings AB efter första dagen på Affärskunskap.

Höstens Affärskunskap drog i gång med en nyfiket gäng från en rad olika verksamheter och roller. Temat för dagen var ”Företaget och dess omvärld” och på den inledande presentationsrundan visade det sig att alla ville få en vana att använda det ekonomiska språket och en bättre förståelse för ekonomiska samband.

Dagen bjöd på massor av nationalekonomiska insikter och samband, från prissättning och växelkurser till den ekonomiska politiken och företagen. Pontus Hansson, föreläsare för dagen, bjöd på enorm kunskap och en lång rad underhållande exempel som ledde till många skratt.
– Jag fick flera ekonomiska begrepp förklarade på ett enkelt och mycket intressant sätt med många belysande och roliga exempel, säger Pernilla Sande på Akzo Nobel Decorative Coatings AB efter första dagen på Affärskunskap.

Pernilla Sande EFL Akzo Nobel

Tanken med Affärskunskap är att man ska få en bättre helhetssyn och förstå sambanden inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Dessutom bli van att använda det ekonomiska språket, få bättre förståelse för ekonomiska samband, bli stärkt i sitt ledarskap och inom strategisk planering.

Deltagarna kommer att träffas en heldag i veckan under åtta veckor. Varje tillfälle belyser ett ämne genom föreläsning, diskussioner, övningar och workshops. Nästa tillfälle är det dags för marknadsföring 🙂

Läs mer om Affärskunskap