Hot Spot 24/2: Företags hantering av valutarisker

Hur navigerar man rätt som företag i en skakig omvärld? Vilken påverkan har valutasvängningar och hur utvecklar man en riskhantering som stödjer företagets strategier? Detta belyser vi med författarna till Corporate Foreign Exchange Risk Management.