23/4: Vägen framåt för näringslivet i Sverige

Pandemin har blivit en påminnelse om betydelsen av europeisk samverkan och den gemensamma inre marknaden. Den 23 april ger Svenskt Näringsliv, medlemmar i EFL:s företagsnätverk, sin syn på ett näringsliv i ny skepnad.