HOT SPOTS-TRÄFF: Open för innovation?

Hur kan vi med nya metoder kan vara innovativa kring redan existerande produkter och tjänster? Hur kan Open Innovation bidra till att vi utvecklar det vi har, snarare än att uppfinna nytt? Hur kan samarbetsformerna runt en gemensam utmaning vara framgångsrik och bidra till tillväxt för vår verksamhet, för våra företag och för oss som individer?

Detta är några av frågorna som kommer att tas upp och diskuteras på vår nästa Hot Spots-träff. Förutom mingel kommer det att ingå en kreativ gruppövning där ni kommer att få jobba i en öppen innovationsstruktur för att lösa ett problem. Är du inte med i nätverket? Välkommen att maila en intresseanmälan till maria.laopodis@efl.se för att prova på kostnadsfritt (i mån av plats)!

openinno

TID: Norges nationaldag 2013, 17 maj! Vi ses kl. 14.00-16.00. Kom gärna redan 13.30 för mingel och fika
PLATS: Medicon Village (“The New Hot Spot”), nedre delen av restaurang Inspira, Scheelevägen 2, Lund
TEMA: ”OPEN för INNOVATION?”
MODERATOR: Carl-Johan Asplund, universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola
VÄRDFÖRETAG: LU Open, Lunds universitet
TALARE: Mats Dunmar och Helene Vogelman, berättar om Open Innovation i kontexten Ideon Open och LU Open Fredrik Westman, berättar om Black Pearl. Lars Montelius, professor i fysik vid Lunds universitet, berättar om framtidens belysning.
DAGENS CASE: ”I ny belysning” – Tänk på belysning utifrån ett annat perspektiv! Vad händer om vi tillvaratar ny forskning gällande ljusets inverkan på mänskligt beteende, och kopplar samman det med dagens och morgondagens belysning? Lars Montelius, Lunds universitet.

Nätverket erbjuder 4 träffar om året på det övergripande temat ”HOT SPOTS”, med inspirerande föreläsning samt ett caseföretag där ämnet för dagen praktiskt tillämpas. EFL, Medicon Village, Ideon. MiM och Matrisen hälsar dig varmt välkommen!