Hur bidrar styrelsearbetet i ett företag till att skapa värde?

Vi hänger med på det sista och avslutande internatet för Volvo Car Sveriges skräddarsydda utbildning och snackar med deltagarna om vad det senaste halvåret gett dem.

På fyra internat under dryga halvåret har ett gäng från Volvohandeln och dess styrelser träffats för att behandla styrelsefrågor ur olika perspektiv, utöka sin verktygslåda, få en bredare bas att stå på och nya infallsvinklar.

Sista internatet på MiLgårdarna i Klippan bjuder på idel positiva kommentarer, men också lite vemod över att inte fortsätta träffas under dessa former.

Detta var det första genomförda programmet specifikt för Volvohandeln och dess styrelser, men kommer att vara återkommande och bidra till att förse ytterligare Volvohandlare och deras styrelser med kunskaperna kring programmets nyckelfokus, nämligen hur styrelsearbetet i ett företag bidrar till att skapa värde.

 

FÖRETAGSANPASSAT

EFL skräddarsyr unika program som adresserar företags specifika utmaningar. Vi företagsanpassar utbildningar för såväl den mindre organisationen som den större multinationella koncernen. 

Läs mer om EFLs företagsanpassade utbildningar

Sagt om programmet

efl_mrs_c_janola_gustavson_volvo_car_svensk_volvohandel_6922_300x300px
Janola Gustafson, VD, Svensk Volvohandel
”Programmet har gett mig en möjlighet att få perspektiv på mitt dagliga arbete och gett en insikt om att jag saknar lärande och influenser från annat håll. Jag insåg ganska snabbt att utbildningen var på en högre nivå än vad jag först förstått, och hade en tydlig koppling till akademin, vilket har gjort det mycket starkare och gett ett djupare lärande. Att vi är en nästan homogen grupp innebar en väldigt kort startsträcka. Jag kommer verkligen sakna detta forum och formen för lärande.”

efl_mrs_c_ann-kristin_hansson_6900_300x300px

Ann-Kristin Hansson, VD, Bil-Månsson i Skåne AB
”Programmet har varit omfattande, bra, strukturerat och gett en bredare bild av styrelsearbete. Dessutom har det inneburit ett stort utbyte mellan oss deltagare. I mitt fall har jag fått nya redskap kring hur vi som har en ny styrelse ska bygga den.”

efl_mrs_c_ake_stendahl_stendahls_bil_6898_300x300px

Åke Stendahl, VD, Stendahls Bil AB
”Vi har, under väldigt trevliga former, fått tydliggjort ansvarsområden och den roll en styrelse har. Det har varit mycket diskussioner med en gemensam problematik. Programmet har gett en bra övergripande bild, belysande exempel, men också formalia och dokument.”

efl_mrs_c_fredrik_skanse_kristianstads_automobil_6892_300x300px

Fredrik Skanse, VD, Kristianstads Automobil AB
”Mitt syfte är att bygga en styrelse från grunden, och till det behöver jag verktyg, vilket jag tycker att jag har fått. Utbildningen har inneburit ett stort utbyte mellan oss deltagare och vi har delat med oss av våra erfarenheter, vilket är väldigt värdefullt. Programmet har hållit en väldigt hög klass och kvalitet. Blandningen av akademi och näringsliv ger en ny dimension till lärandet. Dessutom ger den erfarenhet som vi alla kommer in i programmet med ett annat värde till lärandet.”