Hur var ledarskapsmodulen på Executive MBA?

1d4b621e59Fem snabba frågor till Mats Larsson, Client Partner på Verizon Enterprise Solution, efter ledarskapsmodulen på Executive MBA.

Deltagarna på Executive MBA – Class of 2016 är nu inne på den andra delen på sin utbildning, den del vi kallar Business Fundamentals. Business Fundamentals består av tio moduler, varav ledarskapsmodulen är först ut med tre dagars internat. Vi är så klart nyfikna på att höra mer om denna och kontaktade en av våra deltagare, nämligen Mats Larsson, Client Partner på Verizon Enterprise Solution, för fem snabba frågor.

Vad är ditt intryck av ledarskapsinternatet?
Totalt sett var ledarskapsinternatet mycket intressant och lärorikt. Framförallt att direkt praktiskt kunna använda sig av och testa de modeller vi har läst om. Väl investerade dagar och nya kunskaper att ta hem och använda sig av i arbetet!
Vi jobbade bland annat med ett autentiskt case för ett större svenskt företag som är etablerat i Östeuropa, som en av mina deltagarkollegor tog med sig. Uppdraget var att utveckla och förbättra strukturen i företagets ledningsgrupp. Vi fick möjlighet att ta del av riktig data och kunde analysera situationen utifrån kundens lokala förutsättningar, titta på olika lösningar och komma med förslag på hur managementteamet kan förbättras och föra upp de strategiska frågorna på ledningsgruppens agenda. Allt med en action- och tidsplan för genomförande. Våra förslag har sedan presenterats för ledningen för företaget och delar av förslaget har även genomförts.
Internatet gav också en mycket intressant överblick av en rad olika ledarskapsteorier med bra litteratur av Peter G. Northouse (Leadership,) Katzenbach (Leading outside the lines) och Mintzberg (Managing).

Varför Executive MBA?
Jag har arbetat i en internationell miljö i olika roller sedan början på 2000-talet med kunder som är etablerade globalt eller har som mål att expandera internationellt. Jag tycker att affärer i en internationell miljö och olika affärskulturer är mycket intressant. Jag sökte en utbildning som kan ge mig både en kunskapsmässig bredd och en stabil bas att stå på för att bygga vidare och utveckla min karriär inom det område som intresserar mig mest –internationella affärer.

Varför EFL?
EFLs Afrika-inriktning på Executive MBA-programmet är intressant, många företag vill etablera sig där och det finns stora affärsmöjligheter. För mig, och det företag jag arbetar för, var det även av betydelse att Lunds universitet ligger på topp 100-listan av världens ledande universitet. Dessutom har jag mycket goda erfarenheter av ledarskapsprogram inom MIL-gruppen här nere i Skåne och att bemötandet från EFL sedan min första kontakt för några år sedan har varit mycket professionell med ett långsiktigt förtroendegivande engagemang.

Har du någon förebild, livsfilosofi, favoritcitat eller favoritbok att dela med dig av?
Jag kom i kontakt med Stephen Coveys idéer under slutet av 1990-talet och det har varit en stor källa till inspiration. Sedan tycker jag också att böcker av Tony Robbins och Robin Sharma kan vara läsvärda, och biografin om Steve Jobs är förstås väldigt intressant läsning. En svensk person som jag tycker är en förebild på många sätt är Hans Blix.

Vad gör du när du är ledig?
Jag har familj med fru och tre barn. Vi uppskattar mycket att resa och vi har ett gemensamt intresse av idrott. Försöker själv träna 3-4 gånger i veckan, men det börjar bli svårare att hålla jämna steg med min 18-åring i styrkelyft. I familjen har vi hus på Gotland och i Småland, och det är fantastisk avkoppling och fina naturupplevelser att vandra utefter havet en tidig morgon i Kappelshamn eller fiska i en insjö på småländska höglandet. När det finns tid läser jag mycket eller lyssnar på ljudböcker i bilköerna i Stockholmstrafiken. Just nu har jag en period med att läsa memoarer, jag har nog ett 30-tal böcker i den genren. De senast lästa är Margaret Thatchers, Bill Clintons, Yngwie Malmsteens samt Arnold Schwarzeneggers självbiografier. Gemensamt är en stark vilja och ett enormt engagemang för uppgiften, något man kan hämta en del inspiration ifrån. Men livsföringen mellan författarna skiljer sig en del åt minst sagt, men det är intressant med kontrasterna.

Läs mer om Executive MBA