”Nu kan jag bättre förstå och navigera olika och komplexa organisationsstrukturer”