Information från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lunds universitet aviserar förändringar som kommer att påverka EFL. Informationen är i nuläget knapphändig, och EFL arbetar för att hitta en för alla parter tillfredsställande lösning. Nedan vidarebefordras ett pressmeddelande från EFL:s huvudman, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

Pressmeddelande:
Utifrån Lunds universitet beslut att samordna all uppdrags- och vidareutbildning som en del av universitetets verksamhet, har Ekonomihögskolan gjort bedömningen att det inte är ansvarsfullt att anta till Executive MBA-utbildning vid EFL med programstart i september 2018 och beslutat i enlighet med detta. Anledningen är att EFL:s Executive MBA-utbildning löper över 1,5 år; det går helt enkelt inte i nuläget att överblicka de förändringar som genomförs vid Lunds universitet vad gäller uppdragsutbildning och vidareutbildning i stort.

Ekonomihögskolan har sedan början av 1960-talet utvecklat och levererat utbildningsprogram av mycket hög kvalitet både nationellt och internationellt. Det är fakultetens bestämda uppfattning att antagning till program endast kan genomföras då det finns förutsättningar att garantera att de som påbörjar en utbildning också kan slutföra densamma. Sådana förutsättningar finns dessvärre inte vad gäller EFL:s Executive MBA-utbildning. Det är samtidigt viktigt att påpeka att de studerande som påbörjade Executive MBA-utbildning vid EFL i september i fjol kommer att kunna slutföra utbildningen enligt plan (mars 2019).

Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Se pressmeddelande: https://www.lu.se/article/lunds-universitet-satsar-pa-uppdragsutbildning