Integration pågår!

Hur ofta möts Malmöborna över ”kulturgränserna”? En forskningsstudie som EFL delfinansierat kartlägger mångfaldsattityderna i staden.

Per Broomè, forskare på MIM-Institutet vid Malmö Högskola, Benny Carlson, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Ingvar Homberg, docent i statistik vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet står bakom studien.

Mångfaldsattityder

Deras slutsatser där de defineriat tio olika positioner som människorna i Malmö tar, s klinser  är baserat på en enkät som genomfördes 2008. De tio linserna innehåller kombinationer av attityder och är namnade enligt följande:

  • Assimilationisten
  • Den färgblinde
  • Den kulturmedvetne
  • Elitisten
  • Integrationisten
  • Meritokratien
  • Isolationisten
  • Den Multikulturelle
  • Den gränsöverskridande
  • Offer- och tillsynsmannen

Gruppens slutsater är att enkätsvaren bådar gott för framtiden i Malmö. Intergration tar sin tid, men bilden som framträder baserat på forskningsstudien är betydligt mindre oroande än när man slår upp tidningen eller på TV:n.

Förklaringar till de olika linserna och mer om vilka frågor som ställdes i undersökningen kan du läsa om i hela artikeln (I&M nr 2, 2010).

källa: I&M invandrare & minoriteter, nr 2, 2010