Interkulturell kompetens på PartnerMentor-programmet

EFL Skräddarsytt: Om interkulturell kompetens och olika dimensioner i kulturell skillnad handlade den senaste PartnerMentor-sammankomsten, som ägde rum på E.ON i Malmö. Programmet omfattar totalt åtta månader och består av 75 mentorer och adepter från Alfa Laval, Axis, Baxter, Bona, CGI, E.ON, Orkla och Tetra Pak.  

Partner Mentor-programmen, som har getts i EFL:s regi i snart femton år, bygger på att ett antal företag går samman och matchar mentorer och adepter över företagsgränserna. Under åtta månader träffas mentorerna och adepterna för samtal, men även seminarier som ger ytterligare perspektiv och verktyg, samt näring till samtalen.

Anna Grauers, Head of Customer Development på E.ON

Senaste sammankomsten handlade om interkulturell kompetens och olika dimensioner i kulturell skillnad, samt självkännedom i den kontexten.

Anna Grauers, Head of Customer Development på E.ON och mentor på programmet sammanfattar dagen:
– Dagen inleddes med att adepter från E.ON beskrev E.ON:s verksamhet. Därefter gästföreläste Christina Rundcrantz från BBI-communication om interkulturell kompetens (CQ) om hur viktigt detta är för ett inkluderande ledarskap. Hon visade med en rad olika exempel och erfarenheter att det mest sannolikt inte blir framgångsrikt att ta sitt ”svenska” ledarskap och implementera det fullt ut på plats i andra länder eller i samband med internationella affärsuppgörelser. Förväntningarna och värderingarna är väldigt olika länder emellan. Det gäller att anpassa sig och läsa på! ”It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent. It is the one that is most adapable to change.” Resten av dagen ägnade vi åt erfarenhetsutbyte mentorer emellan.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

PartnerMentor-företag

Mer info

Läs mer:
EFL Skräddarsytt

Kontakta oss:
Andreas Olsson, operativ säljchef, 046-222 68 47 eller andreas.olsson@efl.se