”Jag tar med mig allt från EFL:s Affärskunskap”

”Med hjälp av de modeller och verktyg, som jag har lärt mig på EFL:s Affärskunskap, kan jag skapa direkt impact och värde hos oss på PostNord och jag är övertygad om att andra skulle se samma effekt i sin verksamhet”, säger Jörgen Olin, Regionchef på PostNord, efter att ha gått EFL:s kurs i Affärskunskap under åtta dagar.

Hej Jörgen! Du har valt att gå vårt program EFL Affärskunskap under våren. Vilka förväntningar hade du på programmet?
Mina förväntningar var höga. Jag hade ganska bra grundkunskaper men ville fördjupa mina kunskaper inom ekonomi, strategi och ledning eftersom det nu också är känt att jag snart tillträder min nya tjänst som Regionchef på PostNord, så passade detta utomordentligt bra. Jag ville också bygga vidare på mitt professionella nätverk.

Gratulerar till den nya tjänsten, så roligt! Infriades dina högt ställda förväntningar?
– Absolut, jag är väldigt nöjd

Vilka tre lärdomar/insikter från EFL Affärskunskap tar du med dig in i din nya tjänst som Regionchef på PostNord?
Jag tar med mig allt, men om jag bara får välja tre saker så säger jag:
– Helhetsförståelse, programmet har gett mig en röd tråd som jag inte hade tidigare
– Nätverket, fantastiska nya kontakter
– Trygghet, i form av att jag veta att jag använder rätt begrepp, modeller och nyckeltal på rätt sätt i min vardag och i min kommunikation.

Skulle du rekommendera andra att gå EFL Affärskunskap, och i så fall varför?
Det gör jag verkligen! Programmet är relevant för egentligen alla som måste prata och förstå det ”ekonomiska språket”. Det skapar en röd tråd inom det ekonomiska området som man har väldigt stor nytta av oavsett vilken tjänst man har. Dessutom ser jag hur jag med hjälp av de modeller och verktyg, som jag har lärt mig på EFL Affärskunskap, kan skapa direkt impact och värde hos oss på PostNord och jag är övertygad om att andra skulle se samma effekt i sin verksamhet.

Läs mer om Affärskunskap