”Jag vill koppla ihop min erfarenhet med utbildning”

Vi träffar Max Wahlqvist, Regionchef på Startkraft, som börjar på kursen EFL Ledarskap i organisationer i kväll. Vilka är hans förväntningar och vad ser han mest fram emot?

Kursen EFL Ledarskap i organisationer, som omfattar 20 veckor med sammankomst en kväll i veckan, lägger fokus på områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. En av deltagarna som ska gå kursen i vår är Max Wahlqvist, Regionchef på Startkraft. Vi träffar honom för att höra om hans förväntningar.
– Jag har jobbat som chef de senaste sex åren, men har ingen egentlig ledarskapsutbildning, säger Max. Min tanke är att koppla ihop den erfarenhet jag har med en formell utbildning, vilket ger en bra merit för framtida jobb. Jag ser väldigt mycket fram emot nya  verktyg och utbytet med övriga deltagare och deras erfarenheter.

 

EFL Ledarskap i organisationer

Vill du förbättra dig inom ledarskap i organisationer, organisationsutveckling och kunskapsutveckling? EFL Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Kursen bygger därför på arbete med generella teorier, modeller och begrepp som bildar plattform för utveckling av dina personliga färdigheter. Du kommer att stärkas i din yrkesroll som strateg, chef och ledare. Läs mer