Ledarskap med en strategisk dimension

Jannik Hansen, tidningschef och ansvarig utgivare på Hallå AB, delar med sig av sina tankar från kursen EFL Ledarskap i organisationer, som han gick i våras.

Hallå Jannik! Varför bestämde du dig för att gå EFL Ledarskap i organisationer?
Jag har arbetat som chef inom media sen år 2000 och utbildat mig löpande under tiden. Jag fastnade för EFL Ledarskap i organisationer då den behandlar ledarskap även utifrån en strategisk dimension.

Vad tyckte du om kursen?
Kursen bjöd på en välbalanserad avvägning mellan akademiskt bottnade teorier och modeller, samt värdefullt erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Dessutom kopplades kunskaperna till den egna verksamheten, vilket gav en värdefull intellektuell ekipering.

Skulle du rekommendera kursen?
Kan varmt rekommendera andra att anmäla sig till  Ledarskap i organisationer, strategi och projektledning, vare sig man redan arbetar som chef eller vill utbilda sig inom ledarskap. Kursen gav mig också ett värdefullt nätverk, som jag har stor glädje och nytta av.

EFL Ledarskap i organisationer

Vill du förbättra dig inom ledarskap i organisationer, organisationsutveckling och kunskapsutveckling? EFL Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Kursen bygger därför på arbete med generella teorier, modeller och begrepp som bildar plattform för utveckling av dina personliga färdigheter. Du kommer att stärkas i din yrkesroll som strateg, chef och ledare. Läs mer