”I en komplex värld vinner generalisten”

Missade du årets jordgubbswebinar? Kolla då in filmen, där managementexperten och EFL:s styrelseordförande Stein Kleppestø reflekterar kring vad som krävs för att bli en framgångsrik beslutsfattare när komplexiteten är hög.

Det sägs ofta att vi lever i en allt mer komplex värld – det är nog sant. Det betyder naturligtvis att vi måste öka vår förmåga att hantera komplexitet och osäkerhet. Men vad får det för konsekvenser för hur vi ska tänka som ledare och beslutsfattare? Och vilka förmågor måste vi utveckla hos oss själva?

Traditionellt har vi trott att specialisering – att bli en expert i kunskapssamhället – är lösningen. Under årets jordgubbsseminarium visar vi hur fel det är. För att kunna fatta framgångsrika beslut när komplexiteten är hög och problemen elaka (eller – Wicked – som är den engelska ursprungliga termen) måste man träna på att se komplexiteten i både problem och i lösningarna. Det bästa stället att träna är i verkligheten eller på verkliga problem – inte i det traditionella klassrummet.

EFL:s managementexpert och tillika styrelseordförande Stein Kleppestø tar sig an hur man som ledare och organisation navigerar i det okända, där det krävs ett strategiskt ledarskap präglat av öppenhet, experiment och lärande. Begrepp som intuition, kreativitet och kognitiv självmedvetenhet måste prägla det strategiska tänkandet.  Och där det strategiska ledarskapet i allt större utsträckning behöver inkludera ett organisatoriskt, kontinuerligt (livslångt) lärande och modet att ta sin organisation utanför komfortzonen och mot nya möjligheter till framgång.

Strategisk impact är en fråga om pedagogik – att utveckla sig själv och andra för att tillsammans hitta nya, relevanta svar. På jordgubbswebinariet får du ta del av erfarenheterna från utvecklingen av den nya generationens executive managementprogram, EFL:s Leading IMPACT (www.leadingimpact.se).

Kontakta oss

Henrik Lundgren
046-222 68 42
070-585 86 97
henrik.lundgren@efl.se