Kristina Ryléns, Volvo Car Sverige, ”key take aways” från EFL:s skräddarsydda styrelseprogram

Volvo Car Sverige och EFL ser fram emot den tredje omgången av Styrelseprogrammet för Volvohandeln och dess styrelser! Vi tar en pratstund med Kristina Rylén HR chef på Volvo Car Sverige som håller i samarbetet med EFL och som även gått Styrelseprogrammet själv.

Hur skulle du i korthet vilja sammanfatta programmet?
Ett fantastiskt program som ger en kunskap kring de formella bitarna av styrelsearbetet både nationellt och internationellt. Från de mer strategiska och affärsutvecklingsmässiga aspekterna till kunskap kring förvärv och fusioner. Lärarna är ytterst erfarna med bakgrund från både forskar- och affärsvärlden vilket ger stor behållning. Med bra och relevanta case utmanas även gruppen att gå från teori till praktik och vi deltagare får utrymme att lära av varandras erfarenheter. Förutom att miljön är trevlig, har samvaron och nätverkandet med övriga deltagare varit en positiv bonus.

Så här några månader efter din diplomering, vilka nya kunskaper har hittills visat sig mest nyttiga?
Vikten av styrelsens sammansättning, med särskild uppmärksamhet på ordförandens ledarkompens, erfarenhet och bakgrund. Ordföranden har en ytterst viktig uppgift att ”sätta scenen” och vara den som både säkrar att bolagsordningen och lagar efterlevs och den som är stark kulturdrivande i gruppen. 

Vad upplevde du som de mest kärnfulla diskussionerna mellan deltagarna när du gick programmet? Fanns det någon frågeställning som ”stack ut” extra?
Styrelsens ökade ansvar för långsiktig värdeskapande, där företagen uppmanas att fokusera på ett hållbart värdeskapande snarare än att maximera kortsiktiga intäkter samt diskussionerna som pågår att ställa krav på företag att offentliggöra sin jämställdhetsbalans i sina årsredovisningar.

Intresserad av programmet?

Med deadline för den tredje omgången av Styrelseprogrammet för Volvohandeln och dess styrelser ansökan precis runt hörnet, den 26/1 2018, skymtar vi en bit längre fram i vår totalt fyra stycken välpaketerade tvådagarsinternat att se fram emot under perioden april till oktober. Några axplock från de teman som kommer att passeras: styrelsearbetet ur ett legalt perspektiv, styrelsens betydelse för strategi- och affärsutveckling, styrelseordförandens roll, hur skapas effektivitet i styrelsearbetet? Programmet vänder sig till ordförande, styrelseledamöter, ägare, VD och andra personer i ledningsgruppen som tar en strategiskt aktiv roll i företaget.

Boka din plats och få en injektion till fortsatt utveckling av den egna verksamheten! Hör av dig till:
Per Malmberg, per.malmberg@efl.se, 072-218 84 41 eller Kristina Rylén, kristina.rylen@volvocars.com, 076-621 04 43
för att få anmälningsunderlag till den tredje omgången.