Lär dig företagsekonomins grunder på 8,5 dagar

Skaffa dig kunskap om det ekonomiska språket, ekonomiska samband och företagande på EFL:s kurs Affärskunskap. Kursen omfattar 8,5 dagar fördelade över hösten. Enstaka platser kvar till starten den 26 september.