Leading Generation Y – tredagarskurs i höst

Utifrån din verksamhets utmaningar tittar vi på möjligheter för att jobba med olika generationers drivkrafter…