Leading Impact har varit en mycket god investering för Sparbanken Skåne!

Anders Österberg, Affärschef på Sparbanken Skåne, berättar i en intervju om effekten Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program har haft på Sparbanken Skåne och Anna Quist i hans organisation. En utbildningsinsats som Anders ger högsta betyg!

Anders Österberg, Affärschef på Sparbanken Skåne

Hej Anders! Hur skulle du beskriva Leading Impact?

Leading Impact är en utbildning på en mycket hög strategisk nivå, som riktar sig till personer med en genuin vilja att utvecklas. Något som är unikt med Leading Impact, är att den tar sin utgångspunkt i den verksamhet och den verklighet som deltagaren och företaget befinner sig i. Det är verkliga och konkreta  utmaningar i den befintliga verksamheten som behandlas och belyses i utbildningen. Detta perspektiv gör att utbildningen blir mycket mer intressant för både programdeltagare och arbetsgivare, än om man enbart håller sig på en hög teoretisk nivå utan att kunna koppla teorierna till den egna vardagen.

Har programmet motsvarat era förväntningar?

Vi hade mycket högt ställda förväntningar på utbildningen, men det ingen tvekan om att dessa infriats. Leading Impact har varit en mycket god investering för banken!

Berätta hur du uppfattar att Leading Impact har utvecklat Anna!

Anna Quist tillsammans med några av de andra deltagarna på Leading Impact-programmet

Redan innan utbildningen hade Anna ett ledarskap, en strategisk överblick och en förmåga att omsätta ord till handling, som låg på en mycket hög nivå. Under utbildningen har Anna utvecklats på ett påtagligt positivt sätt. Hennes strategiska förmågor har stärkts ytterligare och hennes goda ledarskap har lyfts till en ännu högre nivå. Kanske kan man säga att utbildningen också inneburit någon typ av personlig utveckling. Hon agerar nu med ännu större integritet och självsäkerhet.

Har det varit en tydlig koppling till Sparbanken Skåne?

Absolut! Eftersom utbildningen har tagit sin utgångspunkt i områden som har behövts utvecklas i vår bank, är kopplingen mycket tydlig.

Anna Quist, deltagare på Leading Impact – Class of 2021

På vilket sätt har Annas deltagande i programmet skapat värde för er verksamhet?

Innan programmet startade, definierade Anna en problemformulering som hon ville jobba med. Min och ledningens uppfattning är att Anna pekat på för banken centrala och viktiga områden som behöver utvecklas. Under utbildningen har Anna på ett strukturerat och engagerat sätt jobbat med dessa och även tagit initiativ till och genomfört ett antal förändringar i banken, som vi redan ser positiva effekter av.

Kan du nämna några konkreta förändringar som resultat av utbildningen?

Vi verkar i en bransch som genomgår både stora och snabba förändringar. Anna har tagit initiativ till en modell för att på ett strukturerat sätt dokumentera, implementera och följa upp detta utvecklingsarbete. Detta gör att vi idag känner att vi har betydligt bättre kontroll och att vi också uppnår större effekt av det utvecklingsarbete som görs.

Vilket betyg skulle du ge Leading Impact utifrån Sparbanken Skånes perspektiv?

Högsta betyg!

Leading Impact

  • Executive managementprogram
  • 15 månader med strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande
  • Programmet är förfinat utifrån vårt Executive MBA, som getts i partnerskap med Lunds universitet under 20 år
  • Tar utgångspunkt i deltagarnas verklighet och strategiska utmaningar

Nästa programstart:
6 oktober, 2021.

Läs mer om programmet:
www.leadingimpact.se

Vill du veta mer?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!