Leading IMPACT nästa för Dan Laursen

Den 9 oktober påbörjar Dan Laursen, Quality/EHS & Purchasing Manager på Faiveley Transport Nordic AB, EFL:s managementprogram Leading IMPACT. Att valet föll på just Leading IMPACT beror till stor del på upplägget med business case, impact team och möjligheten att kombinera utbildning med arbete. Vi intervjuar honom om hans förväntningar inför starten av det 15 månader långa programmet.

Hej Dan! Den 9 oktober ska du börja på Leading IMPACT! Vad fick dig att bestämma dig för det?
Jag och vår VD Johan Malm har diskuterat min utveckling och har undersökt en hel del olika managementutbildningar som skulle passa min profil, min utveckling och samtidigt gå att kombinera med nuvarande tjänst.

Och varför blev det just Leading IMPACT framför andra managementprogram på motsvarande nivå?
Det som fällde avgörandet till förmån för EFL var strukturen som EFL har satt upp med möjligheten att kombinera utbildningen med nuvarande tjänst, ett parallellt business case från verksamheten och framförallt återkopplingen med ett impact team på den egna arbetsplatsen.

Vad ser du mest fram emot att utveckla under programmet?
Personligen hoppas jag utbildningen kan hjälpa mig att utveckla en del av mina svaga sidor och förbättra de starka sidorna för att på så vis göra mig till en bättre ledare. Vidare ska det bli väldigt intressant att få input från övriga deltagare gällande vår business och hur vi kan få den att fortsätta utvecklas positivt.

Du arbetar på Faiveley Transport Nordic AB. Berätta om företaget!
Företaget i Landskrona grundades för över 100 år sedan och ingår idag i Wabtec Corporation, en global systemleverantör till järnvägsindustrin listade på Fortune 300. Huvudkontoret för den nordiska marknaden ligger i Landskrona där vi har ett komplett företag med allt från konstruktion och utveckling, en fullskalig produktion till eftermarknad med komponentförsäljning och underhåll. Vi har förmånen att jobba i en väldigt grön bransch och arbetar kontinuerligt både internt och tillsammans med vår kunder för att ytterligare förbättra vårt ekologiska fotavtryck.

Vad innebär din roll som Quality/EHS & Purchasing Manager?
Jag ansvarar för vår kvalitetsavdelning (inklusive hållbarhet och säkerhet), den strategiska inköpsavdelningen och representerar dessa funktioner i vår ledningsgrupp. Min uppgift handlar mycket om att utveckla kulturen i företaget kopplat till vår övergripande strategi samt att kontinuerligt utveckla effektiva processer med ett tvärfunktionellt tänk genom att integrera personer med olika personligheter, kompetens, kultur och bakgrund.

Vilka egenskaper är viktiga för att lyckas i din roll?
I grund och botten tror jag kommunikationen är avgörande för hur väl jag och teamet presterar. Min roll handlar om att ge medarbetarna rätt förutsättning för att kunna prestera. Skapa en struktur, en tydlig strategi kopplat till en långsiktig vision. Då min roll är uppdelad på olika områden krävs det att jag har en hög integritet i mitt ledarskap eftersom kvalitet och inköp ofta kan vara i konflikt med varandra.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
Mina personliga drivkrafter i arbetslivet är att komma till en arbetsplats som är stimulerande och att alltid utvecklas. Jag tror detta även speglas i mitt ledarskap, där jag fokuserar på att utveckla både individer och team. För mig handlar utvecklingen om att coacha mina medarbetare utifrån deras förutsättningar för att på så vis kontinuerligt förbättras och nå långsiktiga mål. 

Berätta om din bakgrund!
Jag har idag, nästan på dagen, varit anställd hos Faiveley Transport i 8 år. Min resa på företaget startade med att koordinera och utveckla vårt kvalitetsarbete tillsammans med våra kunder. Sedan dess har min tjänst utvecklats till den jag besitter idag. Tidigare kommer jag från sälj- och marknadssidan med en universitetsutbildning från Lund i botten. 


LÄS MER: