Leading Impact nästa

Vi ställer några frågor till Tim Hartler, COO på LSI Projects, som i höst startar Leading Impact.

Hej Tim! Du börjar Leading Impact i oktober. Hur känns det?

Det känns fantastiskt roligt, en enorm möjlighet och utmaning som jag verkligen ser fram emot!

Vad tilltalar dig mest kring Leading Impact?

Att den inte är strikt akademisk. Jag tilltalas av att pedagogiken bottnar i riktiga situationer och utmaningar, vilket ger en helt annan trovärdighet och erfarenhet då verkligheten alltid innehåller parametrar som saknas i teorin.

Vilka förväntningar har du på programmet?

Mina förväntningar är att få tillgång till en verktygslåda som bolaget jag driver har nytta av under många år framöver!

Berätta lite om bolaget du representerar

LSI Projects. Vårt DNA och historia är ett klassiskt Lunda-snickeri med rötter från 1940-talet men vi är idag så mycket mer än ett snickeri!
Vi är ett fantastiskt gäng av både generalister och specialister med ett gemensamt driv – att i samråd med primärt inredningsarkitekter och konceptutvecklare förverkliga kundunika inredningar och miljöer inom segmenten hotell, restaurang, kontor och retail.

Beskriv din roll i bolaget

I min roll som COO ansvarar jag för den operativa driften och utvecklingen av bolaget i nära samarbete med vår Sälj- & Marknadschef.
Sen så är vi ett mindre bolag med stor entreprenörsanda, vilket givetvis gör att vi har många olika hattar.

Vilka egenskaper är viktiga för att lyckas i din roll?

Intern och extern kommunikation och gränsdragning är A och O! Hela vår organisation och våra fantastiska samarbetspartners behöver vara agila då projekten vi tar oss an alltid är unika, har tighta deadlines och allt som oftast förutsättningar som ändras under resans gång. Då blir tydlighet till alla berörda parter i ett projekt helt avgörande för slutresultatet.

Tydliga förväntningar och riktlinjer för både såväl egna medarbetare som gentemot beställare och tredje part är nyckeln i en bra leverans.
Och oavsett hur tuff tidsplanen är så har vi aldrig tid att ha för bråttom!

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Strukturerad och delegerande. Jag tror på tydliga rutiner och processer för att uppnå mål men samtidigt krävs ett förtroende för medarbetare att låta dem ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter och använda just sina styrkor för att bidra till lagets framgång. Och genom att delegera ansvar snarare än exakta uppgifter tror jag det skapar mer initiativ och delaktighet vilket i förlängningen har som syfte att öka motivation och prestation.

Leading Impact

Managementprogrammet Leading Impact är designat för att skapa omedelbar affärsnytta för dig som vill utveckla dig och din verksamhet. Under 15 månader på deltid får du en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Programmet är förlagt till en kursgård i Skåne och deltagarna träffas under tre dagar varje månad.

Programstart: 4 oktober

Läs mer om Leading Impact