Ledarskap i fokus på Executive MBA-internat

Med ledarskap, ledarskapsperspektiv och ledarskapets dynamik i komplexa organisationer i blickfånget träffades Executive MBA Class of 2019 för ännu ett intensivt och lärorikt internat. Gunilla Wejfeldt, Director Global Technical Services, Axis Communications delar med sig av sin bild av internatet, insikter hon tar med sig tillbaka till sitt företag och varför hon rekommenderar alla som har möjlighet att ta chansen och gå EFL:s Executive MBA.

Gunilla Wejfeldt, Director Global Technical Services, Axis Communications

Berätta om ledarskapsinternatet och dina intryck!

Modulen handlade om ledarskap, att skapa en förståelse för olika ledarskapsperspektiv/koncept med fokus på ledarskapet i förändring. Modulen gav också tillfälle till reflektion tillsammans med de andra kursdeltagarna kring verkliga ledarskapsdilemman i våra respektive organisationer, vilket jag upplevde som mycket lärorikt och inspirerande.

Vi fick utveckla vår förmåga att förstå ledarskapets dynamik i komplexa organisationer, att ledare behöver förståelse för t.ex. organisationskultur, relation mellan ledare och följare, organisationsstrukturer och hur du som ledare kan påverka på olika sätt i olika situationer och i vilka sammanhang ledarskap kanske inte behövs för att generera resultat.

Vilka lärdomar tar du med dig?

Ledarskap är inte komplicerat, snarare komplext eftersom det handlar om relationen mellan människor och vi är ju alla olika! Vi har olika drivkrafter, erfarenheter och förväntningar och komplexiteten ökar ytterligare i snabbrörliga organisationer. Genom att dela erfarenheter med mycket erfarna deltagare tog jag med mig ett bredare perspektiv på ledarskap och följarskap. Det som händer i organisationer är en social process som förändras över tid. Att vara en bra ledare är en kompetens, men det är också en kompetens att vara bra på att bli ledd!

Något som du har direkt nytta av i din yrkesroll?

Absolut, genom att dela erfarenheter med de andra deltagarna så fick jag nya idéer om hur olika dilemman i min organisation kan hanteras.

Även om jag tidigare kände till vikten av kommunikation i snabbrörliga och innovativa organisationer så blev jag genom en mycket intressant övning ytterligare påmind om att säkerställa att kommunikation når fram och tillbaka hela vägen ut i en global organisation, även till dem som kanske befinner sig på andra sidan jordklotet.

Resultaten skapas av medarbetare och det är då viktigt att rätt förutsättningar finns dels för att skapa dessa resultat och dels för att bibehålla hög motivation hos medarbetarna.

Vad är din bild av EFL:s Executive MBA, så här drygt tre månader in i programmet?

Jag hade höga förväntningar på utbildningen och hittills har utbildningen mer än väl mött mina förväntningar. Vår grupp består av mycket erfarna ledare från väldigt olika typer av företag och verksamheter. Vi har snabbt skapat en mycket stor öppenhet i gruppen som bidrar till en trygg miljö för lärandet. Att dela erfarenheter och bli utmanad i ett gott syfte för personlig utvecklings skull är mycket inspirerande för mig. Vi har också fått lyssna till och jobbat tillsammans med erfarna och kunniga lärare som har delat med sig av kunskap på ett inspirerande sätt.

Vad är ditt råd till nya deltagare som funderar på att börja Executive MBA-programmet?

Mitt enda råd är, får du möjligheten – ta chansen! Det är en möjlighet till personlig utveckling, en stor inspiration, ett nytt nätverk av kunniga människor och goda vänner. Och sist men inte minst så är det väldigt roligt!

 

 

EFL:s Executive MBA

EFL:s Executive MBA är ett av marknadens mest nytänkande Executive MBA-program. Programmet har fokus på att utveckla deltagarnas strategiska ledarskap och att vässa deras förmåga att leda och utveckla verksamheter.

Programmet, som omfattar 18 månader och ges i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, erbjuder deltagarna att integrera sina konkreta affärsutmaningar i den pedagogiska designen. Verktyg, teorier och modeller omsätts i direkt och omedelbar affärsutveckling genom att träningsmöjligheter erbjuds i en skarp kontext.

Nästa program startar till den 18 september 2018.

Läs mer om Executive MBA på www.executivemba.se