Ledarskap i praktiken på Leading Impacts andra modul

Denna vecka samlas deltagarna på Leading Impact för det andra internatet på anrika Bjärsjölagårds Slott. Redan nu märks det att gruppen har börjat svetsats samman och diskussionerna blivit djupare.

Totalt omfattar programmet 13 internat, om vardera 3 dagar. Detta andra internat ”Taking the Lead” handlar om ledarskap och framför allt vad som är bra ledarskap för både en själv och organisationen. Deltagarna lotsas genom en solid plattform av verktyg, modeller och diskussioner för att möjliggöra konkret handling.

Modulen leds av Stefan Sveningsson, professor i ledarskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, och författare till flera framstående ledarskapsböcker, tillsammans med Lotta Holmqvist och Nadja Sörgärde.

Det övergripande målet är att hjälpa deltagarna att öppna upp sin ledarskaps-vokabulär, att bredda och fördjupa sina verktygslådor med en direkt koppling till den egna verksamheten och organisationen, säger Stefan Sveningsson. Övningarna vi gör, kopplar an till deltagarnas egen verklighet och fokus ligger på integration mellan teori och praktik. Detta ger dem möjlighet att utveckla en robust plattform för hur de kan och bör utöva ledarskap i förhållande till sina medarbetare och den organisation de är en del av.

Deltagaren Pernilla Oskarsson, Regional Manager på Smile Tandvård, delar sina insikter:
”En av mina största take aways är att jag nu får lärdom och förståelse för det teoretiska bakom olika typer av ledarskap. Mycket av det vi går igenom jobbar jag rent praktiskt med i min vardag varje dag, men nu får jag en helt annan förståelse kring modellerna och teorierna som ligger bakom, vilket gör att jag kan förbättra sättet jag tillämpar detta på i min vardag.”

Genom varierande övningar utforskar deltagarna olika aspekter och typer av ledarskap och dess relation till sammanhanget, vilket avgör vårt förhållningssätt till ledarskapet. En central modell är den så kallade 5P-modellen, där ledarskap betraktas genom olika gestaltningar. Är du t.ex. en ”Preaching”- eller ”Party-Hosting”-typ av ledare? Hur reagerar medarbetare och organisation beroende på vilket ledarskap du använder? Praktiska tillvägagångssätt utforskas och för- och nackdelar med varje ledarskapsgestalt analyseras.

Läs mer om Leading Impact här >>