Ledarskap i organisationer inspirerade

Ledarskap i organisationer var titeln på det inspirationsseminarium som EFL tillsammans med samarbetspartnern STUDIO/ Altitude Meetings i Malmö arrangerade på självaste Luciadagen. EFL-medarbetaren Stefan Svenningson, författare till flertalet böcker i ämnet, berättade om den senaste forskningen på området. Den 17 januari 2017 startar nästa omgång av den populära kursen EFL Ledarskap i organisationer.

 

Att ledarskap berör och engagerar blev tydligt när EFL tillsammans med STUDIO/ Altitude Meetings i Malmö arrangerade inspirationsföreläsning på temat ”ledarskap i organisationer”. EFL-medarbetaren Stefan Sveningsson, bland annat författare till flertalet böcker i ämnet, pratade om ledarskapets utmaningar och delgav även bitar av den senaste forskningen på området. Stefan är huvudansvarig för den populära kursen Ledarskap i organisationer som ges en gång om året – och som startar nästa gång den 17 januari 2017.

Cathrin Cronqvist, affärsutvecklare på EFL berättar mer om det unika med denna kurs:
– Ledarskap i organisationer är unik så till vida att kursen sätter det personliga ledarskapet i ett organisatoriskt sammanhang. Ledarskap är ingenting som står eller faller av sig själv utan bygger på ett samspel av en mängd faktorer. För att på ett framgångsrikt sätt kunna utveckla sitt ledarskap är det viktigt att ha kunskap inte bara om hur man lämpligast organiserar sig för uppgiften, men även ser till att göra en korrekt analys av kontext, kultur, incitamentssystem, etc.

 

Ledarskap i organisationer

Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Deltagarna stärks i sin yrkesroll som strateg, chef och ledare. Läs mer

VINNARNA ÄR:

Stort grattis säger vi till de 3 vinnarna:
Therese Arwefjäll
Lina Kristoffersen Wiles
Kerstin Ollvik Aasa