LEDNING, KOMMUNIKATION OCH MÅNGFALD HOS POLISEN

EFL har med Rikspolisstyrelsen initierat och genomfört två ledarprogram för polisens mellanchefer och blivande mellanchefer. Medarbetarna som deltar i de tvååriga programmen är både kvinnor och män, i olika åldrar och kommer från alla Sveriges hörn.

Polisens chefsprogram – Det indirekta ledarskapet och Polisens chefsförsörjningsprogram – indirekta ledare.

– Bra chefs- och ledarskap är en förutsättning för att vi ska ha förmågan att fullgöra vårt uppdrag. Hela organisationen stärks och det gynnar alla medarbetare om våra ledare blir ännu skickligare i sitt ledarskap, säger Sten Schääf, tf regionchef och programchef hos Polisens chefs- och ledarcenter.

En framtidsinvestering

Fyra stycken grupper med 20-25 deltagare per grupp har genomgått/kommer att genomgå polisens chefsprogram. De två första grupperna tog examen i september och oktober i år. De två återstående grupperna ska examineras i mars respektive september 2010. Programmet fortsätter sedan med flera grupper och deltagare på andra orter i Sverige.

– De här ledarprogrammen är utbildning av hög kvalitet, vilket kräver en hel del av dem som går dem. Samtidigt märker vi att medarbetarna tycker att det är väldigt roligt att jobba med de här frågorna och att det engagerar personalen – det diskuteras väldigt mycket idag kring frågor som ledning, styrning och värdegrund. Vi har också fått väldig mycket positiv respons på den här satsningen – både internt och externt är det många som uttrycker sitt gillande. Ledarprogrammen är en investering för framtiden, här erbjuder vi våra nuvarande och blivande chefer och ledare ett bra stöd, sammanfattar Sten.