LKP har anslutit sig till EFL:s företagsnätverk

EFL:s nya företagsmedlem LKP AB är ett kommunalt bolag i parkerings- och fastighetsbranschen med stark tillväxt. De senaste fyra åren har bolaget dubblerat omsättningen och tredubblat antalet förvaltade parkeringsplatser i Lund. 

LKP, som är helägt av Lunds Rådhus AB, förvaltar och övervakar tomtmark, gatumark och torg. Med två nya mobilitetshus på agendan uppgår fastighetsbeståndet till nio egna fastigheter på attraktiva lägen i Lund. LKP är ett grönt bolag med innovativa lösningar som till exempel det transparenta solcellstaket på den om- och tillbyggda fastigheten Svane, som har egen lagringskapacitet och därmed är självförsörjande.

Paul Myllenberg, vd, LKP

Paul Myllenberg, vd, LKP säger så här om medlemskapet i EFL:s företagsnätverk:
– Med EFL:s nätverk får vi tillgång till utbildningar, kontakter, erfarenhet och inspiration. Vi förväntar oss en hög grad av interaktivitet och kommunikation i nätverket, där även vi kan bidra med vår erfarenhet.


EFL:s Företagsnätverk

EFL:s företagsnätverk består av cirka 100 bolag i regionen. I medlemskapet ingår bl.a. tillgång till ett brett kontaktnät, Hot Spot nätverksträffar, utbildningar till medlemspris, events, rådgivning och utveckling, Executive Matchmaking och den senaste forskningen. Läs mer om EFL:s företagsnätverk

Mer om

 

Mer om LKP: lkpab.se

Gasverket med sitt solcellstak