M&A – Succé eller katastrof?

Varför resulterar vissa sammanslagningar i succé och andra i katastrof? Varför är integration så svårt? Hur kan vi upptäcka olika hot och vända dessa till möjligheter? I detta fördjupar sig just nu deltagarna på EFLs 3-dagars Business Solution ”Making mergers work”.

– Företagsuppköp och fusioner utgör något av det värsta och/eller bästa som kan hända organisationer, menar Rikard Larsson, Programansvarig för ”Making mergers work” och expert på området. Under kursens tre dagar fokuserar vi på hur vi kan upptäcka olika hot och vända dessa till engagerande möjligheter för att förverkliga mer synergier.

Deltagarna kommer in med skarpa case, som blir en del i kursen och bidrar till att maximera utväxlingen. Det kan vara allt från att utvärdera och lära från en tidigare M&A, hitta bra lösningar på ett pågående implementeringsproblem eller begrunda möjliga M&A.

En av deltagarna, Johan Bolinder, Fredricsons Trä, menar att han nu har möjlighet att utvärdera tidigare M&A och står bättre rustad inför framtiden.
– Kursen stärker kunskaper som med fördel kan aktualiseras på framtida case, samtidigt som det erbjuds möjlighet att utvärdera tidigare M&A’s och på så sätt bättre ta tillvara på dessa erfarenheter även ur ett teoretiskt perspektiv, säger Johan Bolinder.

Johan Bolinder

Johan Bolinder, Fredricsons Trä

Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, skapas en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg. Deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i hur ledarskap, kommunikation, engagemang, bra sammansatta ”transition teams” och förändringar i företagskulturen kan spela viktiga roller i processen.

Läs mer om making mergers work