”Man lär sig mer genom att jobba med riktiga case”

Irina Åström på Fingerprint Cards, en av deltagarna på Executive MBA Class of 2018, berättar om sina bästa take aways hitintills, topputmaningar för Fingerprint Cards och fördelen med att jobba med skarpa live-case jämfört med teoretiska övningar hämtade ur en lärobok.

I höstas startade en lycklig Irina Åström som årets stipendiat på EFLs Executive MBA-program. Då var hon glad, förväntansfull och lite nervös inför programstarten. Nu, åtta månader in i programmet, är Irina och hennes kursare varma i kläderna och berättar om nya lärdomar för att leda och utveckla sina verksamheter.
– Jag har fått mycket bättre helhetsvy för hur marknaden och företag fungerar, många pusselbitar faller på plats under utbildningen, berättar Irina. Dessutom hoppas jag att jag blir en bättre ledare och chef.

Programmet, som ges i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, lägger stort fokus på strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. En central del av lärprocessen är de strategiska utmaningar som deltagarnas organisationer står inför.
– Programmet är väl genomtänkt, där en viktig del är deltagargruppens sammansättning, berättar Irina. En stor del av utbildningen är att lära sig av varandras erfarenheter i gruppdiskussioner och arbete med ”live cases” som är hämtade från företag som vi representerar. Man lär sig mer genom att jobba med riktiga fall jämfört med teoretiska övningar hämtade ur en lärobok. I förra utbildningsmodulen, ”Strategic Management” studerade vi exempelvis Fingerprints strategiimplementation. Företaget fick många värdefulla råd från 20 erfarna ”konsulter” med bakgrund inom olika industrier, företag och offentlig sektor. Det är ett privilegium som inte många företag har möjlighet att få.

Irina har de senaste tre åren arbetat med forskning och utveckling på biometriföretaget Fingerprint Cards, ett företag som växer för fullt och vars topputmaningar just nu handlar om att bygga en organisation som gör att långsiktiga och kortsiktiga mål kan uppnås.
– Fingerprints växer; dels expanderar vi produkterbjudanden, och dels adresserar vi nya marknadssegment, berättar Irina. Det är otroligt högt tempo. Vi bygger organisationen samtidigt som vi utvecklar våra fantastiska högteknologiska och innovativa produkter. Topputmaningen just nu är att balansera de långsiktiga strategiska målen mot de kortsiktiga affärsmålen och skapa en organisation som hjälper till att nå bådadera. Det är väldigt utvecklande för mig som individ och ledare att vara med om denna intensiva fas.

EFL, Executive MBA

Executive MBA Class of 2018 vid programstarten i september

En del i Executive MBA-programmet handlar om det s.k. individual business project, där varje deltagare jobbar med ett eget case. I Irinas fall handlar det om att definiera rollen för sin avdelning i den nya organisationen.
– Jag har nyligen bytt ämne för mitt ”individual project”. Behovet av det gamla ämnet försvann efter företagets omorganisation som skedde vid årsskiftet. Mitt nya projekt handlar om att definiera rollen för min avdelning, Project Management Office (PMO), i den nya organisationen på Fingerprints. Det är nya intressanta utmaningar för hela R&D och PMO, att jobba mot tre olika business lines med olika typer av produkter och affärsmodeller. Jag känner att detta projekt kommer att ge direkt nytta för företaget och jag får experthjälp och teoretisk bakgrund för mitt arbete.

Den 19 september börjar nästa Executive MBA. För den som går och funderar på programmet påpekar Irina hur väl det är anpassat för att ge omedelbar impact och att det är skräddarsytt för heltidsarbetande på krävande poster.
–   För att börja med: du kommer att klara av att balansera ditt krävande jobb och studier, menar Irina. Programmet är gjort för heltidsarbetande individer, många i chefspositioner. Man behöver avsätta tid för studier, men i mitt fall behöver jag lägga ungefär en timme om dagen på läsning, pre- och post-assignments och individual project. Och det är helt klart värt tiden! Du får en bred kunskapsbas och ett fantastiskt nätverk.

 

Irina Åström

Irina Åström, EFL, Executive MBA

Titel: Senior Manager & Head of PMO, R&D
Företag: Fingerprint Cards

Mer info

Läs mer om vad EFLs Executive MBA-program innebär i praktiken både vad gäller upplägg och innehåll samt vad det kan leda till med avseende på individuell och organisatorisk utveckling på www.executivemba.se