Maria Nyman beskriver sin Impact Challenge

Maria Nyman, Trafikdirektör på Skånetrafiken, beskriver sin Impact Challenge, d.v.s. den skarpa strategiska utmaning som hon har arbetat med på Leading Impact – Executive Management & Leadership Program.

Leading Impact är ett 15 månader hands on-program på deltid för att skapa omedelbar affärsnytta. Deltagarna tränas i att tänka kreativt kring affärsmodeller för att på ett hållbart sätt kunna leda sin organisations utveckling på en allt mer snabbföränderlig marknad. Programmet ger en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.

Nästa programstart av Leading Impact är den 4 oktober.

Läs mer på www.leadingimpact.se