”Det är viktigt med externa influenser och fortlöpande utbildning för att vara en drivande motor”

Med ambitionen att utvecklas inom Change Management och strategiskt ledarskap påbörjar Mats Persson, Divisional Director på Element Metech, managementprogrammet Leading IMPACT den 9 oktober.

Hej Mats! Du arbetar på Element Metech. Berätta om företaget!
Element, vars historia går tillbaka ända till 1827, är ett av världens snabbast växande företag inom TIC-sektorn; Testing, Inspection & Certification. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom materialprovning, produktprovning, kalibrering och certifiering till industri och myndigheter med högt ställda kvalitetskrav, inom bl.a. flygindustri, olja/gas, fordons- och verkstadsindustri, samt inom byggindustri och infrastruktur.

Hur skulle du beskriva din roll som Divisionschef?
Som Divisional Director leder jag en av fem divisioner inom den sektor vi kallar Aerospace. Under mitt ansvar ligger 27 test- och kalibreringssiter, spridda i Europa (Sverige, Danmark, Finland, Tyskland Tjeckien, Ungern). Totalt har min division ca 500 medarbetare och huvudkontor Linköping.

Du är även VD och Styrelseordförande?
Då Element Sverige består av tre juridiska personer (Element Materials Technology AB, Element Metech AB samt ett övergripande holdingbolag) sitter jag som VD eller styrelseordförande för dessa. Utöver detta så är Element Metech AB holdingbolaget för våra utländska dotterbolag, där jag sitter som styrelseordförande, samt i ett delägt bolag i Sverige CSM-NDT AB.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
Prestigelös och avslappnad. Jag försöker bygga ett team, där uppriktig och öppen diskussion är av största vikt. Jag vill underbygga beslut och strategier genom fakta och diskussion. Effektivisering och ständiga förbättringar blandat med stabila och robusta processer är en ledstjärna. Jag är tydlig i min kommunikation och vad jag vill, men är alltid öppen för förslag och förändring. Min personlighet är ganska ”röd” och jag måste ha detta i åtanke och ta mig tid till att lyssna och sätta mig in i olika perspektiv.

Vilka utmaningar möter du?
Mina största utmaningar ligger i tidshantering och kommunikation. I den takt vi arbetar är det svårt att kommunicera ut i organisationen i lämplig omfattning. Kommunikationen behöver även anpassas beroende på lokala kulturella skillnader. Vi arbetar mycket hårt med att förändra företagets kultur och hur vi ska möta framtidens krav och behov.

Den 9 oktober ska du börja på Leading IMPACT! Vad fick dig att bestämma dig för det?
Då jag spenderat många år inom samma bransch och samma företag tycker jag det är mycket viktigt med externa influenser och fortlöpande utbildning och utveckling för att vara en drivande motor. Jag har tidigare försöka att utveckla mig genom att ta olika universitetskurser, men kände nu att det var dags att ta ett större grepp. 

Och varför blev det just Leading IMPACT framför andra managementprogram på motsvarande nivå?
Jag fastnade för upplägget och strukturen, mer anpassat till verkligheten och verksamheten än teori och litteratur.

Vad ser du mest fram emot att utveckla under programmet?
Det är framförallt två saker; Change management och verktyg för att hänga med i en föränderlig värd, samt att utveckla min förmåga inom strategiskt ledarskap.

 


LÄS MER: