Mentorprogram ska utveckla Region Skånes chefer och ledare

Region Skåne har valt att anlita EFL för att köra ett mentorprogram under ett år, med syfte att utveckla sina chefer i sitt ledarskap. ”Vår ambition är att erbjuda våra chefer ett stöd och en utveckling av sitt ledarskap. Mentorskap är ett värdefullt verktyg i denna utveckling”, säger Vivianne Sahlin, ledningsstrateg på Region Skåne.

Region Skåne har valt att anlita EFL för att köra ett mentorprogram under ett år, med syfte att utveckla sina chefer i sitt ledarskap. Programmet består av träffar mellan mentor och adept, samt en seminarieserie. Just nu pågår ansöknings- och matchningsprocessen för adepter och mentorer inför starten i februari.

– Vår ambition är att erbjuda våra chefer ett stöd och en utveckling av sitt ledarskap, säger Vivianne Sahlin, ledningsstrateg på Region Skåne. Mentorskap är ett värdefullt verktyg i denna utveckling. Det handlar om kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och om att våga ta nya steg i sin utveckling, säger Vivianne Sahlin.

– Vi har väldigt bra erfarenhet av att utveckla och genomföra mentorprogram, säger Anna Landeborg, kundansvarig på EFL. Från tidigare program vet vi att detta är något som utvecklar deltagarna på flera plan, både personligt och professionellt. Det ger nya synsätt, utbyte av kunskap och erfarenhet, samt ett stort chefs- och ledarnätverk.