Mingel, nätverkande och diskussioner kring hållbarhet på höstens Alumniträff!

Hållbarhetens roll i dagens affärsvärld är i många fall avgörande för bolagens överlevnad, välmående och lönsamhet. Tillsammans med hållbarhetsexperten Susanne Arvidsson, Lunds universitet, och Skanska Sveriges VD Magnus Persson, fick vi fördjupa oss i hållbarhetsarbete, hållbar affärsutveckling och färska resultat från DI-rankingen Hållbara bolag på höstens alumniträff.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Susanne Arvidsson, forskare och lärare vid Ekonomihögskolan i Lund, samt en av Sveriges ledande hållbarhetsexperter och tillika ordförande i Dagens Industris årliga hållbarhetsrankning Hållbara bolag. Magnus Persson, EFL-alumn och vd för Skanska Sverige – en av de ledande aktörerna inom hållbar samhällsutveckling.

EFL-alumner från Leading Impact, Executive MBA och Styrelseprogrammet samlades för att nätverka och prata strategiskt hållbarhetsarbete. Tillsammans fick vi:

  • Utforska centrala utmaningar, möjligheter och hållbarhetstrender som kommer prägla framtidens affärsverksamhet.
  • Diskutera hur bolag kan och bör utveckla hållbarhetsarbetet, inte enbart för att uppnå konkreta mål, utan också för att integrera hållbarhet som en strategisk kraft för framgång.
  • Titta på vilka hållbarhetsfrågor som är avgörande för företagens långsiktiga framgång och värdeskapande.
  • Fördjupa oss i trender i svenska bolags hållbarhetsarbete och på hur beredskapen i svenskt näringsliv ser ut inför den striktare hållbarhetsregleringen.
  • Prata om vilka risker som finns, och hur man kan förutsäga och hantera dessa risker på ett proaktivt sätt.

Skanskas framgångsrecept

Skanska, som är en av de ledande aktörerna inom hållbar samhällsutveckling, delade med sig av vilka nyckelingredienser de har identifierat för att arbeta framgångsrikt mot en hållbar omställning. Magnus Persson, VD på Skanska Sverige gav exempel på viktiga lärdomar i arbetet med att utveckla sitt systematiska hållbarhetsarbete.

DI:s hållbarhetsranking 2023

En rykande färsk rapport från Dagens Industris hållbarhetsranking 2023 av hållbara bolag presenterades och vi pratade om vilka trender och slutsatser man kan vi dra av rapporten.

Eftermiddagen var fylld av inte bara kunskap utan också av engagerande samtal och värdefullt nätverkande. Det är glädjande att se vårt alumnnätverk fortsätta att växa och blomstra.Vi ser redan fram emot nästa möjlighet att samlas och fortsätta utforska vägen mot hållbar framgång inom affärsutveckling.