Modul 2 på Strategic Financial Management

Koncentrationen var på topp på Strategic Financial Management förra veckan då deltagarna samlades i Klippan för utbildningens andra internat med fokus på den finansiella sidan av att driva ett framgångsrikt företag. 

Strategic Financial Management utvecklar deltagarna på djupet sin förmåga att leda och påverka finansiellt värdeskapande i sitt företag. Under totalt 9 dagar, fördelade på tre internat under hösten, ses deltagarna för att fördjupa sig i frågan – ”Hur skapar vi finansiella värden i vårt företag?”. En fråga som är väsentlig för alla beslutsfattare och intressenter i ett företag – ägare, styrelseledamöter, företagsledning, chefer på olika nivåer och anställda.


Här ser vi deltagarna djupt försjunkna i produktkalkylering 

Under andra modulen av Strategic Financial Management, som leds av Per Arvidson och Ola Mattisson, får deltagarna en djupare förståelse för den finansiella sidan av att driva ett framgångsrikt företag. Teman som diskuteras och praktiseras är bland annat:

  • Finansiell analys av ett företag – den ekonomiska hälsan i bolaget?
  • Vilka är de viktigaste nyckeltalsindikatorerna (KPI) att känna till?
  • Hur mäter och styr vi mot framgång inom andra områden än det rent ekonomiska?
  • Hur tillämpar vi interna modeller för att styra vårt företag (management control)?
  • Vilka beräkningsmodeller är relevanta för olika typer av situationer och behov (prissättning, kostnadskontroll, kostnadsfördelning etc.)?
  • Hur kan vi med hjälp av beräkningar säkerställa att vi har ett beslutsunderlag som skapar trygghet för framtida större investeringar?

Denna gång gästades även programmet av Hans Backman från NIBE, som delade med sig av sina erfarenheter och svarade på frågor om det som diskuterats under modulen.

Nästa programstart av Strategic Financial Mangement är hösten 2024. Läs mer här >>