Ny omgång av uppskattat ledarskapsprogram i höst

Nu står det klart att EFL lägger in ytterligare en omgång av sitt uppskattade ledarskapsprogram – Ledarskap i organisationer – i sitt utbud under 2019. Med start i september erbjuds ytterligare en omgång av utbildningen som utvecklar deltagarnas skicklighet att använda sitt eget ledarskap i samklang med sin organisations unika och optimala förutsättningar. ”Detta är goda nyheter för den som är på jakt efter en rejäl ledarskapskurs som sätter ditt ledarskap i sitt sammanhang”, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

EFL Ledarskap i organisationer är en gedigen ledarskapskurs där deltagarna tillgodogör sig begrepp och teoretiska verktyg samtidigt som man prövar och tillämpar dessa verktyg på sina egna erfarenheter av ledarskap i olika organisationer och situationer. Utbildningen består av sammankomster en kväll i veckan under 20 veckor samt ett två heldagars ledarskapsinternat.

EFL:s vd Henrik Lundgren

– Vi är väldigt stolta över vår något unika position på marknaden av ledarskapskurser. Många av våra deltagare har gått ledarskapsutbildningar tidigare, men aldrig riktigt haft chans att i ett helhetstänk med strategi, affärsidé och mål inkorporera ledarskapet. Vi är övertygade om att en bra ledare är den som kan tänka strategiskt, organisera sig rätt för uppgiften och på så sätt skapa de mest fördelaktiga förutsättningarna för att leda sin verksamhet framgångsrikt, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

Ledarskap i organisationer tillhandahåller både verktygslådan för hur man utövar ledarskap och förståelsen för vad ledarskap innebär och bidrar med i verkliga organisatoriska sammanhang. Verktygslådan innehåller begrepp och modeller för hur man kan jobba med sitt eget ledarskap i skilda typer av organisatoriska sammanhang, dvs i organisationer med skilda strategier, strukturer och organisationskulturer. Kursen ger också insikter och förståelse vad ledarskap innebär i praktiken, dvs hur gestaltas ledarskap och vad kan man åstadkomma med sitt eget ledarskap i vardagen. 

Stefan Sveningsson, huvudlärare på EFL Ledarskap i organisationer

Kursens huvudlärare Stefan Sveningsson säger så här om Ledarskap i organisationer:
– Att skapa ett sammanhang för sitt ledarskap är viktigt, och vi arbetar mycket med att tillsammans med deltagarna utveckla skickligheten att hitta varje organisations optimala verktyg och förutsättningar. Detta gör vi genom case, teori och de skarpa erfarenheterna inom gruppen. Att vår deltagarskara består av individer från olika typer av företag, branscher och bakgrund hjälper oss väldigt mycket i detta arbete, och är också en av nyckelfaktorerna till varför kursen ger ett så bra avtryck hos deltagarna.

EFL Ledarskap i organisationer är designad för att tillvarata deltagarnas egna konkreta erfarenheter av ledarskap genom gemensamma arbeten och personlig reflektion. Kursen strävar således efter åstadkomma lärande och reflektion genom att integrera begrepp och modeller med aktuell praktik. Genom detta skapas också stort utrymme för lärande och professionell utveckling mellan deltagarna på kursen. Integrationen teori och praktik och möjligheter för personlig reflektion med andra gruppdeltagare uppskattas stort av deltagarna och brukar framhållas som kursen mest värdefulla inslag.
– Kursen lägger stor vikt vid att framgångsrikt ledarskap bygger på förståelse av det sammanhang man är verksam i, dvs organisationen och framförallt organisationskulturen. Kursen lägger också stor vikt vid förståelse av att ledarskap är ömsesidig. Det handlar om att etablera relationer till medarbetare. Det viktiga är inte bara vad ledaren gör, utan hur medarbetarna förhåller sig till det agerandet. Vi får inte glömma att medarbetare är medskapare av ledarskap, säger Stefan Sveningsson.


LÄS MER

Läs mer om EFL Ledarskap i organisationer på kurssidan
Läs artikeln EFL Ledarskap i organisationer – en rejäl ledarskapskurs