”Om man tror att man är färdigutbildad är man nog mer färdig än utbildad”

Karin Rosvall, kommunikationschef för Svenska Kyrkan Malmö och en av deltagarnas på EFL Ledarskap i organisationer, delar med sig av sina tankar kring ledarskap i en föränderlig värld och vilka utmaningar hon står inför.

Med en bakgrund som koordinator, informatör och projektledare på företag som Skånemejerier, Thule AB, EU i Bryssel med flera, har Karin Rosvall alltid haft just kommunikation som fokus. Idag har hon en tjänst som Kommunikationschef för Svenska kyrkan Malmö. I våras gick Karin utbildningen EFL Ledarskap i organisationer. Vi intervjuar henne kring hennes syn på ledarskap, hur hon ser på sin roll och vilka utmaningar hon står inför.

Karin Rosvall, kommunikationschef för Svenska Kyrkan Malmö och en av deltagarnas på EFL Ledarskap i organisationer, delar med sig av sina tankar kring ledarskap i en föränderlig värld och vilka utmaningar hon står inför. Fotograf: Gunnar Menander

Hur är din roll som kommunikationschef för Svenska kyrkan?

– I min nuvarande roll behöver jag både vara chef och ledare fast i olika sammanhang och vid olika situationer. EFL Ledarskap i organisationer, som jag gick under våren, har stärkt mig i att förstå de situationerna.

Vi lever i en föränderlig värld. Vad innebär det i rollen som chef och ledare?

– I en föränderlig värld behövs ledarskap för det – transformativt ledarskap. Det kräver närvaro här och nu, samt en förmåga att se såväl en individs behov och prestationer som gruppens. En chef eller ledare behöver vara aktuell i stunden men också kunna se syftet med arbetet ur ett större perspektiv. ”Hugger du sten eller bygger du en katedral?” är en gammal liknelse som fortfarande står sig.  De chefer/ledare som kan förmedla målet med en färdig katedral och även syftet med vad den kan göra för samhället och dessutom kan få den byggd med engagerade och nöjda efterföljare har lyckats som ledare.

Hur ser du på kompetensutveckling? Och vad har EFL Ledarskap i organisationer gett dig?

”Om man tror att man är färdigutbildad är man nog mer färdig än utbildad” har en klok person en gång sagt till mig. Att ständigt utbilda sig ger inte bara kraft, inspiration och kunskap utan också nya dimensioner på såväl mitt ledarskap som i min yrkesprofession. EFL Ledarskap i organisationer har gett mig kunskap och perspektiv för att hantera och framför allt utveckla mitt ledarskap. Jag känner mig stärk i min yrkesroll, inte minst eftersom jag har fått ta del av helt ny forskning inom ämnet. För mig är det väldigt positivt att EFL:s lärare både har enorm erfarenhet och dessutom alltid är aktiva inom sitt forskningsområde och ger perspektiv på nya forskningsrön. Att lärarna har sin fot både i forskning/utbildning och i näringslivet var en av anledningarna till att jag valde EFL.

Hur ser du på dagens ledarskap?

Idag skulle jag vilja säga att man tillämpar ett ”individuellt ledarskap” som chef/ledare. Dels ska jag hålla reda på varje medarbetarens arbetsuppgifter och kompetens och även vad de gillar att göra eftersom de då oftast gör uppgiften med större engagemang. Jag ska ha parametern i huvudet hur mogen medarbetaren är vid instruktioner men jag ska också tänka på varje unik situation ur flera synvinklar och i även se hur dagsformen är för mina olika medarbetare.

Vad innebär det för dig som chef?

Jag som chef ska med alla dessa små och stora, kortsiktiga och långsiktiga, parametrar fördela såväl dagens uppgifter som veckans och årets plan. Dessa planer ändras dessutom nästan dagligen. Jag ska därtill vara den som alltid är mest välinformerad och ser till att mina medarbetare får rätt information. Dock ska alla inte ha all eller samma information. Jag förväntas också ge kraft och inspiration så att mina medarbetare orkar och känner mening och engagemang. Även dessa sista parametrar ska portioneras ut individuellt. Som chef bär jag allas oro och ska individuellt besvara dem och lugna vid behov. Språket jag använder bör anpassas till kön, ålder och personlighet samt situation.

Och hur funkar det?

Just nu gör jag allt detta och det går bra men det tar ju enormt mycket tid och kraft. Det var inte det jag trodde att jag skulle göra som chef. Kanske är detta ”individuella ledarskapet” den nya generationens curlade medarbetare? Eller är det så som ledarskap ska vara – individuellt anpassat? Det låter ju inte helt ologiskt eftersom vi alla är olika och behöver olika ledarskap för att prestera på topp.

Vill du veta mer om hur du kan utvecklas som ledare?
  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!