På Limhamn ny medlem i EFL:s företagsnätverk!

EFL är mycket glada att hälsa På Limhamn välkomna som medlemmar i EFL!

På Limhamn är en ekonomisk förening och är samarbete mellan Malmö stad, fastighetsägare, handel, näringsliv och ideella föreningar med fokus på att vidareutveckla Limhamn som besök- och turistdestination. Samverkan är grunden i hela deras verksamhet och även den övergripande metoden för deras arbete.

Limhamn befinner sig i en tillväxt och förändringsfas kopplat till en fördubbling av antal boende från 20 000 till 40 000 på en 20-års period. EFL ser fram emot att ytterligare utöka kontakterna i denna bubblande miljö, var det sker väldigt mycket.

EFL har under våren tillhandahållit utbildningar i affärsutveckling och kampanjplanering för lokala företagare på Limhamn.
– Vi ser fram emot att fortsätta vara en pusselbit i att utveckla Limhamn och har fått mycket goda insikter från genomförda utbildningar, säger Per Malmberg, affärsutvecklare på EFL. Vi kom i dessa utbildningar i kontakt med deltagare som driver mindre verksamheter var man per omgående kan praktisera de saker vi diskuterar under utbildningen. Från det ena till det andra utbildningspasset hann det hända väldigt mycket. Med På Limhamn som medlemmar stärker vi ytterligare plattformen för att få saker att hända, avslutar Per Malmberg, som ser fram emot många fler besök På Limhamn!

Läs mer om EFL:s företagsnätverk