Partner Mentorprogrammet är i gång!

Under nio månader kommer 31 mentorer och lika många adepter att korsbefruktas mellan årets deltagande företag som är Axis, Alfa Laval, CGI, E.ON, Orkla Foods Sverige, Sony Mobile och TetraPak.

För tredje gången är nu EFLs Partner Mentor-program igång! Uppstart för programmet 2014-2015 ägde rum på värdföretaget Axis, och de kommande nio månaderna kommer 31 mentorer och lika många adepter att korsbefruktas mellan årets deltagande företag som är Axis, Alfa Laval, CGI, E.ON, Orkla Foods Sverige, Sony Mobile och TetraPak. En spännande resa har påbörjats där relationer kommer att utvecklas, erfarenheter kommer att utbytas, det personliga ledarskapet kommer att utvecklas och växa, nya perspektiv, nyfikenhet över gränser kommer att skapas och massor av konkreta lärdomar med nya och bättre verktyg.

EFL PartnerMentor-programmet

Läs mer om EFLs företagsanpassade utbildningar