Paths to the future

Deltagarna på managementprogrammet Leading Impact arbetar med strategi, om att förstå sin omvärld och sin organisations förmågor och tillkortakommanden på internatet ”Paths to the future”.