Pedagogiskt pris till EFL:s Nadja Sörgärde

Nadja Sörgärde, som EFL:s deltagare möter på bl.a. Executive MBA-programmet och nya Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, har blivit tilldelad Lunds studenters ärofyllda pedagogiska pris!

Nadja Sörgärde, som EFL:s deltagare möter på bl.a. Executive MBA-programmet och nya Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, har blivit tilldelad Lunds studenters pedagogiska pris.

Wow, stort grattis! Hur känns det att få Lunds studenters pedagogiska pris?
Jag känner mig otroligt hedrad och stolt över detta fina pris. Det betyder mycket för mig. Det värmer verkligen att få uppskattning för det arbete som jag brinner för.

Vi vet ju att du är en oerhört uppskattad lärare även bland våra deltagare. Vad tror du är nyckeln för att bli en bra pedagog?
Framförallt att man tycker att det är kul att undervisa och att man känner engagemang. För egen del så har jag alltid tyckt om att undervisa. Det känns meningsfullt och ger mig mycket glädje, utveckling och framtidstro. Sen så tycker jag att det är intressant och spännande med pedagogik.

Vad tycker du gör det roligt att arbeta på EFL och med människor som redan är ute i arbetslivet?
På EFL blir deltagarna självklara medproducenter genom att vi arbetar mycket med skarpa case för att levandegöra teorier och för att öva analys. Här behöver vi ju inte ha skrivna case, utan kan jobba med live-case – deltagarnas egna. Sedan utmanar deltagarna varandra och bidrar med egna erfarenheter och praktiska exempel som lyfter resonemangen. Detta adderar en extra dimension till lärandet, samt bidrar även till att utmana och utveckla mig i min roll.

Till hösten kommer våra deltagare på vårt nya Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program att träffa dig. Vilka delar kommer du att hålla i där?
Jag kommer att ansvara för två organisationsmoduler, där syftet är att fördjupa kunskaperna, förståelsen och metoderna för att leda och organisera arbete. Detta innefattar även att förstå de sociala, politiska och kulturella processerna i en organisation, liksom att utveckla deltagarnas förmåga att analysera komplexa organisatoriska problem. Vi arbetar med en mix av teoretiska perspektiv och de erfarenheter och utmaningar som finns i gruppen.

Hur utmärker sig EFL:s pedagogik, i t.ex. Executive MBA och kommande Leading IMPACT, jämfört med traditionell pedagogik?
Grundbultarna för god undervisning som jag ser det är att engagera deltagarna i dialog i så hög grad som möjligt. Utifrån teoretisk input i form av litteratur och koncentrerade föreläsningar, så jobbar jag mycket med att skapa arenor för dialog genom att t.ex. ge deltagarna olika typer av uppgifter i olika konstellationer. Då övar vi på att använda teori – snarare än att lära utantill. Och vi når en djupare form av inlärning, där vi applicerar, analyserar och kritiskt reflekterar. 

Det blir också betydligt mer effektivt och intressant att mer än en person pratar som i traditionell undervisning. Jag ser det som min roll att initiera, underhålla och fördjupa lärtillfällen. I praktiken innebär det att designa uppgifter, skapa praktiska förutsättningar för möten och diskussion, processleda diskussionerna och utmana deltagarna att nå djupare i sin analys och reflektion.


Läs mer om Executive MBA
Läs mer om Leading IMPACT – Management & Leadership Program