”Perfekt för att lära sig behärska ekonomiska termer och samband”

Karolina Claus, Customer Solutions, E.ON, var en av höstens deltagare på EFL:s kurs i Affärskunskap. En investering på åtta dagar, som enligt Karolina är ”perfekt om man vill utveckla en helhetssyn inom ekonomi och behärska ekonomiska termer och samband”.

”Affärskunskap är perfekt om man vill utveckla en helhetssyn inom ekonomi och lära sig att behärska ekonomiska termer och samband”, menar Karolina Claus, Customer Solutions, E.ON

Karolina Claus har flera års arbetslivserfarenhet inom försäljning, Customer relationship management och marknadsföring, både B2C och B2B, samt erfarenhet av att driva projekt. När hon bestämde sig för att  komplettera sin bakgrund med en ekonomiutbildning föll valet på EFL och Affärskunskap.
– När jag hörde mig för bland vänner och kolleger om en bra ekonomiutbildning rekommenderade faktiskt samtliga EFL före andra utbildningsföretag, berättar Karolina. EFL förknippas med professionella och kunniga lärare, kunskaper som är direkt applicerbara och ett upplägg som möjliggör ett stort erfarenhetsutbyte och som fungerar bra att kombinera med jobbet.

Affärskunskap, som startar två gånger per år, sammanfattar på ett inspirerande sätt företagsekonomins grunder, så att deltagarna blir bekväma med att använda det ekonomiska språket och förstår ekonomiska samband. Totalt träffas deltagarna 8,5 dagar som är utspridda över lika många veckor.
– Jag tyckte att kursen hade ett utmärkt upplägg och gick bra att kombinera med heltidsarbete, menar Karolina. Kursen höll hög klass och kändes väldigt professionell. Intressanta lärare, roliga övningar, och ett fantastiskt erfarenhetsutbyte med andra deltagare, som gav en bra verktygslåda att ha med sig tillbaka.

Några av sammankomsterna äger rum på programdeltagarnas egna företag eller organisationer. Detta brukar vara ett väldigt uppskattat inslag som ger möjlighet att se hur de företagsekonomiska verktygen används på olika sätt utifrån varje verksamhets unika förutsättningar. Något som Karolina instämmer i:
– Studiebesöken på olika företag var spännande och gav möjlighet att få inblick i andra organisationer, vilket gav ett lärorikt och roligt mervärde till kursen.

Vad är då det allra bästa Karolina fått med sig:
– Dels är det all ny kunskap och nya insikter som jag har fått och som gör att jag kan utvecklas i mitt arbete. Dels är det utbytet av erfarenhet och nätverkande med andra kursdeltagare. Kursen är verkligen perfekt om man vill utveckla en helhetssyn inom ekonomi och lära sig att behärska ekonomiska termer och samband.

Läs mer om Affärskunskap