Performance Management och engagemang på Hot Spot nätverksträff

Performance Management och sambandet mellan engagemang och prestation var i fokus på dagens intressanta Hot Spot-nätverksträff.

Dagens gäst, Axis Communications HR-chef för USA Elaine Palome, delade generöst med sig av sina erfarenheter i form av belysande exempel, användbara processer och konkreta verktyg. Tänkvärda diskussionscase gav upphov till intressanta diskussioner och frågeställningar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer om EFL:s företagsnätverk och Hot Spot-nätverksgrupper på www.efl.se/foretagsnatverk