Performance Management på 3 dagar

Bli bättre på Performance Management! Under 3 dagar lär du dig hur du på bästa sätt definierar mål och följer upp dessa. Vi stämmer av mot best practice, aktuell forskning och söker förbättringspotentialer i din verksamhet. Utbildningsstart: 9 december.