Praktik och utbildning för nyanlända akademiker

Några snabba frågor till Erik Larsson:

Hej Erik!

EFL och Ekonomihögskolan i Lund startar tillsammans med näringslivet och Sparbanksstiftelsen Öresund ett integrationsprojekt för nyanlända akademiker och du ska alltså, parallellt med din roll som VD för Invest in Landskrona, projektleda integrationsprojektet. 

Berätta, vad innebär projektet?
Ekonomihögskolan har tillsammans med EFL och flera större skånska bolag, tagit fram ett upplägg där nyanlända akademiker erbjuds praktikplats på ett internationellt företag under 20 veckor. Under denna tid, säkerställer Ekonomihögskolan via EFL att praktikanterna får en kompletterande ekonomiutbildning två kvällar i veckan. Syftet är att så snabbt som möjligt hjälpa nyanlända att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden.

Vem vänder det sig till?
Projektet vänder sig främst till nyanlända akademiker med goda engelskakunskaper och som därför snabbt kan komma igång och bli en tillgång i ett engelsktalande bolag.

Varför är detta ett viktigt projekt?
Vi befinner oss i en unik situation, med väldigt stora flyktingströmmar. Det är därför oerhört viktigt att vi så snabbt som möjligt ser till så att våra nya medborgare kommer ut i arbete och blir delaktiga i samhället.

När startar det?
Målet är att vi ska komma igång så fort som möjligt! Min gissning är att vi kommer att vara igång under slutet av februari.

Är detta en engångsgrej, eller kommer det fler starter?
Nej, blir vår pilottermin lyckad, kommer konceptet att kunna vara självfinansierande framöver. Detta är viktigt eftersom målet är att kunna hjälpa så många nyanlända ut i arbetslivet som möjligt!

Hur gör man för att söka? Vem avgör vem som kommer in?
Företagen kommer att önska en profil på praktikant, därefter kommer arbetsförmedlingen ta fram några förslag baserat på kandidaternas bakgrund samt geografisk närhet till företaget. Det bästa är ifall kandidat och företag finns i samma kommun. I slutändan kommer företagen att få träffa ett par potentiella kandidater och därefter välja ut den som passar bäst för just deras praktikplats.

Hur finansieras det?
Den första terminen har blivit möjlig tack vare stöd från Sparbanken Skåne, via sparbanksstiftelsen Öresund. Därefter är målsättningen att de relativt små kostnader som är förknippade med upplägget, kommer att tas av de företag som erbjuder praktikplatser. Viktigt att säga är att ingen inblandad aktör gör någon vinst/överskott på projektet.

YTTERLIGARE INFORMATION
Bakgrund, upplägg och deltagande företag (pdf)
Läs mer på 8till5 på HD-Sydsvenskan
För mer information, välkommen att kontakta Erik Larsson på erik.larsson@efl.se eller 0767-71 88 66.