Uppstart för Affärskunskap

Första dagen på Affärskunskap, ”Civilekonom på 8 dagar”, var förlagd till nyöppnade Vessel i Limhamn. Under 2 månader kommer deltagarna att träffas en dag i veckan för att på ett intressant och inspirerande sätt lära sig de företagsekonomiska grunderna.