Programstart för Leading Change

Under nio dagar, fördelade på tre internat, kommer deltagarna att fördjupa sig i frågeställningar kring förändringsledarskap och hur man framgångsrikt driver och leder förändring.