Programstart för Leading IMPACT

 – Den nya generationens executive managementprogram är här

I ett höstsoligt Klippan låg förväntan som energi i luften när EFL:s nya executive management-program Leading IMPACT drog igång med programmets första tredagarsmodul. ”Stolta traditioner i en ny förpackning”, benämnde EFL:s vd Henrik Lundgren Leading IMPACT i sitt välkomnande till programmets deltagare, som under 15 månader kommer att göra jungfruturen i detta nya generationens management- och ledarskapsprogram.

Mats Boström, Emma Järund, Peter Södergren, Charbel Tawk, Charlotta Gyland, Thomas Kalling, Petra Rapp, Thomas Röriksson, Adam Jomaa, Thekla Schneede, Pernilla Lyberg, Julia Larsson, Adriana Sava, Anna Quist, Dan Laursen

En grundidé i Leading IMPACT är att såväl förändringstakten som oförutsägbarheten är hög. Gamla ”sanningar” måste ifrågasättas och nya ska utvecklas och prövas. Begreppsapparaten och verktygslådan måste kompletteras med ett sökande efter andra perspektiv, andra logiker och nya lösningar för företag och management att kunna innovera och utvecklas för att vara konkurrenskraftiga och relevanta på dagens och framtidens marknader.

EFL har mer än 50 års erfarenhet på executive education-marknaden och över 20 årigt track-record av att framgångsrikt leverera Executive MBA-utbildningar i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet – en bas man nu utnyttjar för att ha tagit steget att utveckla nästa generations executive managementprogram.
– Vi har under årens gång arbetat fram och slipat på den här typen av pedagogik, men är nu i läget där vi sjösätter 3.0-versionen. Gensvaret från marknaden har varit mycket positivt, säger EFL:s vd Henrik Lundgren som i sitt välkomnande av programdeltagarna benämnde Leadeing IMPACT som ”stolta traditioner i en ny skarp förpackning”.

Leading IMPACT knyter tydligt ihop programdeltagaren med dess organisation, där målet är att skapa lärande samtidigt som verktyg för att göra beständiga strategiska avtryck utvecklas, prövas och utmanas i nära symbios med den egna organisationen. Genom programmet löper därför en s.k. impact challenge, en strategisk utmaning kring vilken programdeltagaren bygger sitt lärande, och på hemmaplan i organisationen har deltagaren ett ”impact team” som förankring och stöd i lärprocessen. Varje deltagare tilldelas även en ”impact coach” – en person, inte sällan hämtad från EFL:s Executive MBA-alumni, som har erfarenhet av liknande typ av utmaningar som programdeltagaren står inför.
– Vi tar möjligheten att fullt ut sjösätta pedagogiska idéer som vi länge arbetat med i olika utsträckning i våra Executive MBA-program och andra utbildningar. Leading IMPACT är ett stort steg vidare i samma anda. Vi flyttar fokus från utbildning till utveckling, avslutar Henrik Lundgren.

Detta bildspel kräver JavaScript.


LÄS MER