Rikspolisstyrelsen fortsätter satsa på EFL

Förra veckan startade EFL ännu ett skräddarsytt ledarskapsprogram på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. 27 förväntansfulla och motiverade deltagare, av 300 sökande, kommer under två år att delta i programmet. När denna grupp tar sin examen i maj 2015 har EFL utexaminerat ca 160 polischefer sedan 2007.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för Polisens förmåga att fullgöra sitt uppdrag. År 2007 startade Polisens stora satsning på chefs- och ledarutveckling. För sjunde året i ordningen ger Rikspolisstyrelsen EFL förtroendet att genomföra ledarskapsprogram på indirekt nivå, det vill säga chefer som leder andra chefer.

polisen

Inom de närmaste 10 åren går ett stort antal chefer inom Polisen i pension. För att säkra den framtida kompetensen hos chefer på indirekt nivå behöver Polisen redan idag identifiera och utbilda personer med särskild fallenhet och vilja att verka som chef på indirekt nivå. Detta gör Polisen genom att satsa på chefsförsörjningsprogram.

”Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Polisen. De första åren gav vi fyra program med inriktning mot befintliga mellanchefer. Eftersom dessa program föll mycket väl ut fick vi 2009 förtroendet att utveckla och genomföra chefsförsörjningsprogram mot indirekt nivå. Det är med stort nöje och engagemang som vi i förra veckan startade det fjärde försörjningsprogrammet. Det var 27 förväntansfulla och motiverade deltagare som träffades under två dagar för att lära känna varandra och få information om programmet som, i sin helhet, startar till hösten”, säger Tony Åkesson, programansvarig EFL.

Innan programmet startar genomgår deltagarna en relativt lång och avancerad urvalsprocess. Det är ett nationellt program och av de nästan 300 sökande var det 27 personer som fick chans att påbörja årets program. ”Mot denna bakgrund är våra deltagare sanslöst motiverade och naturligtvis så känner de sig utvalda eftersom de har lyckats att ta sig genom den tuffa urvalsprocessen”, säger Tony Åkesson.

På frågan hur man har byggt programmet svarar Tony Åkesson; ”Vi gör som alltid när det gäller skräddarsydda program på EFL. Vi har naturligtvis en beställning, det vill säga ett väl genomtänkt behov från Rikspolisstyrelsen, som vi utgått ifrån när vi utvecklat programmet. Den pedagogiska idén är att kombinera teori, praktik och utvecklingsuppdrag under en längre tidsperiod. Det skapar förutsättningar för deltagarna att förankra sina kunskaper och färdigheter i organisationen, samt tillfällen att reflektera över dessa. På så sätt återförs kunskaperna till organisationen och bidrar till utveckling av verksamheten. Programmet pågår under två år och de olika delarna är starkt kopplade till Polisens verksamhet och fördelas på fyra terminer.”

Den nya gruppen som startar i september kommer att ta en högtidlig examen i maj 2015. Då har EFL utexaminerat ca 160 polischefer, sedan 2007. ”Vi har ett viktigt och oerhört betydelsefullt uppdrag — att vara med och utveckla svensk Polis!”, avslutar en nöjd Tony Åkesson.

EFLs företagsanpassade program
EFL har lång erfarenhet av att företagsanpassa utbildningar tillsammans med företag och organisationer. Sedan mitten av nittiotalet har EFL genomfört över 300 företagsanpassade utbildningar. Vill du veta mer? Läs mer på vår hemsida eller ring oss på 046-222 68 50.