Seminarium 9/12: Försäljning via multikanaler

Världen är under förändring, likaså är våra shoppingvanor. Vi förväntar oss att kunna shoppa när som helst, var som helst och hur vi vill – något som ställer stora krav på gloabala återförsäljare. IKEA är känt för att vara bland världens bästa på att bygga upp och driva fysiska butiker, men hur kommer de att anpassa sig för att möta nästa generations kunder? Martin Hansson, Retail and Expansion Manager IKEA Group, delar med sig av vision, utmaningar och möjligheter för IKEA, som är på väg att bli en äkta multikanalsåterförsäljare.

På seminariet den 9 december fördjupar vi oss i e-handel och multikanalsfrågor som just nu är heta i handelsnäringen och som sannolikt kommer att prägla hur handeln utvecklas framöver. Huvudtalare är Martin Hansson, IKEA. Forskare från Centrum för handelsforskning kommer också att finnas på plats för att ge sin syn på aktuella trender inom e-handeln.

Faktaruta

För vem? Vänder sig exklusivt till medlemsföretag i EFLs nätverk
Tid: 9.00-11.00
Plats: Biskopshuset (Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund).
Språk: Ges på engelska
Anmälan: info@handel.lu.se
OBS! Begränsat antal platser (först till kvarn)